Wskaźnik jakości powietrza w Polsce. Jakie jest zanieczyszczenie powietrza?

Wskaźnik jakości powietrza w Polsce. Jakie jest zanieczyszczenie powietrza?

Co to jest wskaźnik jakości powietrza?

Wskaźnik jakości powietrza (AQI) to wskaźnik do codziennego raportowania jakości powietrza. Informuje, jak czyste lub zanieczyszczone jest Twoje powietrze.

Wskaźnik AQI jest podawany jako liczba w skali od 0 do 500. Im wyższy wskaźnik AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza i tym gorzej dla twojego zdrowia.

5 ważnych uwag dotyczących wskaźnika jakości powietrza

Wskaźnik jakości powietrza jest miarą stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Został opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) w celu przetłumaczenia informacji o poziomach zanieczyszczenia na łatwy do zrozumienia format.

– Indeks Jakości Powietrza jest dostępny do użytku publicznego od 1993 roku, kiedy to po raz pierwszy został wprowadzony jako system kodowania kolorami.

– Stopniowo ewoluował do obecnej formy, która wykorzystuje sześć kolorów i dwie liczby do wskazania konkretnych warunków w atmosferze.

– Indeks jakości powietrza opiera się na pięciu podstawowych kryteriach: stężeniach ozonu, cząstek stałych, tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku azotu w częściach na milion (pm10).

-Różne kombinacje tych czynników dają różne kategorie AQI: Zielony (0 – 50), Żółty (51 – 100),

Jak czytać poziom wskaźnika jakości powietrza w domu lub w pracy?

AQI to liczba używana do zrozumienia, jak czyste jest powietrze. Oblicza się go na podstawie poziomów pięciu głównych zanieczyszczeń w powietrzu: ozonu przyziemnego, pyłu zawieszonego, tlenku węgla, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Liczba ta waha się od 0 do 500, przy czym 500 jest najbardziej zanieczyszczonym. System jest ujednolicony. Do badania stanu powietrza w Polsce służy również europejski wskaźnik jakości powietrza.

AQI ma dziesięć różnych poziomów, które są oznaczone kolorami i oznaczone od dobrego (zielony), umiarkowany (żółty), niezdrowy dla wrażliwych grup (pomarańczowy), niezdrowy (czerwony), bardzo niezdrowy (fioletowy), niebezpieczny (bordowy) do niebezpieczny (czarny). ).

Co się stanie, jeśli poziomy AIQI przekroczą 500 przez ponad 3 godziny?

Jakie jest znaczenie poziomów AIQI?

Poziom AIQI to standardowy pomiar jakości powietrza. Jest to miara stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Skala AIQI waha się od 0 do 500, przy czym wyższe liczby wskazują na bardziej zanieczyszczone powietrze. Zobacz też jak jakość powietrza w Europie ma wpływ na zdrowie.

Najlepsze sposoby na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach

Większość czasu spędzamy w pomieszczeniach i dlatego jakość powietrza, którym oddychamy, powinna być dla nas najważniejsza.

Najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach jest zastosowanie roślin. Są naturalnymi filtrami powietrza i wzbogacają powietrze w tlen. Ponadto pochłaniają dwutlenek węgla, co jest jedną z głównych przyczyn złej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Powrót na górę