Ocieplenie klimatu – skąd się bierze?

Ocieplenie klimatu – skąd się bierze?

Nasz klimat niestety nieustannie zmienia się na gorsze. Na zmiany te duży wpływ ma człowiek m.in. poprzez spalanie paliw kopalnych czy wycinanie lasów. Jednym ze skutków zmian klimatycznych jest ocieplenie klimatu. Widać to np. po tym, że temperatura powierzchni na całej naszej planecie w roku 2020 była o 0.4 °C wyższa niż w roku poprzednim. Skąd bierze się właściwie ocieplenie klimatu? Jakie mogą być jego konsekwencje? Wyjaśniamy w poniższym tekście.

Gazy cieplarniane

W atmosferze naturalnie występują gazy cieplarniane. Są one po prostu gazowymi składnikami atmosfery. Należy do nich m.in.:

 • dwutlenek węgla (CO2)
 • metan
 • podtlenek azotu
 • fluorowane gazy cieplarniane

Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze, a szczególnie dwutlenku węgla, zwiększyła się na skutek działań człowieka. Przyczyniają się one do ocieplania klimatu, ponieważ niektóre z nich wpuszczają do atmosfery energię słoneczną, ale nie wypuszczają jej w całości.

Wzrost emisji gazów cieplarnianych – przyczyny

Wzrost emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie ocieplenie klimatu, jest spowodowany głównie działalnością człowieka. Przyczynia się do niego:

 • Spalanie węgla, ropy i gazu, w wyniku których powstaje dwutlenek węgla oraz podtlenek azotu
 • Wycinanie lasów – jedną z funkcji drzew jest pochłanianie dwutlenku węgla. Jeśli więc zostaną wycięte, to całe CO2 trafi na nowo do atmosfery
 • Hodowla zwierząt gospodarskich – zwierzęta, a szczególnie krowy i owce, podczas trawienia produkują duże ilości metanu
 • Stosowanie nawozów azotowych
 • Używanie produktów, które wykorzystują fluorowane gazy cieplarniane

Ocieplenie klimatu – konsekwencje

Ocieplenie klimatu może mieć bardzo drastyczne dla człowieka konsekwencje. Wiele z nich możemy odczuwać już teraz. Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe np. fale upałów, powodzie czy huragany są właśnie skutkiem globalnego ocieplenia. Wiele osób skarży się także na wyższe niż zwykle temperatury – odczuwają je ludzie na całym świecie, ponieważ notujemy wzrost globalnych średnich temperatur. Wśród przyszłych skutków ocieplenia klimatu wymienia się także:

 • Topnienie lodowców, co spowoduje podnoszenie się poziomu mórz
 • Spadek bioróżnorodności, czyli wymieranie wielu gatunków
 • Pojawienie się nowych patogenów, zagrażających ludzkiemu życiu
 • Masowe migracje ludności, ponieważ w wielu częściach świata nie będzie warunków do życia

Jeśli ocieplenie klimatu będzie dalej postępować, to zauważalne będą także skutki gospodarcze. Światowe PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz PKB poszczególnych państw uszczuplą się o co najmniej kilka procent. Zabraknie również pewnych towarów, do których mamy teraz łatwy dostęp. Będzie to spowodowane m.in. brakiem zasobów wody, przez co hodowanie niektórych roślin nie będzie możliwe. Sytuację pogodową można śledzić na bieżąco wybierając odpowiednią podstronę na naszej witrynie. W swoim „arsenale” posiadamy takie radary jak radar lotów online, statki online, radar burzowy na żywo czy też najchętniej wybierany radar opadów. Ocieplenie klimatu spowoduje również to, że będziemy jeść mniej mięsa. Będzie go po prostu mniej, ponieważ nie będzie terenów, na których można hodować zwierzęta. Z tego powodu stanie się ono także bardzo drogim produktem.

Powrót na górę