Korzyści z leczenia zimnem – kiedy warto poddać się zabiegowi?

Jakie są korzyści z leczenia zimnem? Czy warto poddać się temu zabiegowi? Ten artykuł dostarczy Ci odpowiedzi na to pytanie. Omówimy tu skuteczność terapii chłodzącej skórę głowy oraz wyniki kliniczne, jakich można się spodziewać. Ponadto dowiesz się o potencjalnych skutkach ubocznych leczenia zimnem i możliwych korzyściach z niego płynących. Kiedy warto skorzystać z tej metody? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

Leczenie zimnem

Jedną z głównych zalet terapii zimnem jest jej zdolność do zmniejszania stanu zapalnego, który jest główną przyczyną bólu i obrzęku. Zapalenie jest odpowiedzią organizmu na uraz i powoduje uwalnianie substancji chemicznych, które stymulują gojenie. Jednak reakcje zapalne mogą być również bolesne, powodując zaczerwienienie, obrzęk i ból. Terapia zimnem może pomóc w zmniejszeniu objawów zapalenia i ma działanie przeciwbólowe. Jednak terapia zimnem jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest stosowana w miejscach, które najbardziej jej potrzebują.

Komercyjne terapie zimnem są częścią zintegrowanego systemu ochrony przed szkodnikami. Stosuje się je w wielu produktach rolnych, w tym w zbożach, winogronach, cytrusach, nasionach roślin oleistych i nasionach. Obróbka fitosanitarna wymaga precyzyjnego rejestrowania temperatury i czasu ekspozycji. Specyfikacje te muszą być akceptowalne dla odbiorcy. Temperatura i czas ekspozycji są powiązane z nasileniem występowania szkodników. Dlatego temperatury i czas muszą być starannie dobrane. Leczenie zimnem wymaga dokładnego monitorowania temperatury, aby spełnić wymagania prawne. Uważaj na odmrożenia!

Terapia chłodząca skórę głowy

W niedawno przeprowadzonym badaniu naukowcy sprawdzili wpływ terapii chłodzącej skórę głowy na pacjentki z rakiem piersi w II stadium. Autorzy stwierdzili, że pacjentki, u których terapia zakończyła się sukcesem, odnotowały poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem i bardziej pozytywny obraz ciała. Z drugiej strony, pacjentki, u których nie doszło do odrostu włosów, miały najniższe oceny samopoczucia. Ponadto stwierdzono, że skuteczne leczenie chłodzące skórę głowy było związane ze zwiększoną dostępnością biologiczną cytostatyków. Autorzy stwierdzili, że wyniki tego badania wskazują na potrzebę uzyskania lepszych informacji na temat skuteczności terapii chłodzącej skórę głowy.

Szczególne ograniczenia leczenia obejmują ryzyko łysienia po zabiegu. Pacjenci z niewydolnością wątroby mogą nie reagować tak dobrze na hipotermię skóry głowy. Może ona mieć również ograniczone działanie ochronne u pacjentów z chorobą zimnych aglutynin, krioglobulinemią lub pourazową dystrofią zimna. Ponadto niektórzy badacze wyrażali obawy dotyczące możliwości wystąpienia przerzutów na skórę głowy. Jednak u jednego pacjenta zastosowanie czepka chłodzącego w celu zapobiegania łysieniu, a następnie zastosowanie chemioterapii bez urządzenia chłodzącego spowodowało całkowitą remisję kliniczną.

Procedura kosztuje około 1500-3000 USD za leczenie. Należy jednak pamiętać, że procedura ta nie jest odpowiednia dla pacjentów z nowotworami, które dotyczą krwi i nie zagrażają życiu. Zabieg wywołuje także skutki uboczne, takie jak utrata włosów i bóle głowy. Dlatego warto zapytać swojego lekarza, czy chłodzenie skóry głowy jest dla Ciebie odpowiednie. Chociaż nie jest to stan zagrażający życiu, ma on znaczny wpływ psychologiczny na pacjentów poddawanych zabiegowi.

Mimo że zabieg może być skuteczny w przypadku pacjentów z nowotworami w stadium II lub III, należy być świadomym ryzyka związanego z leczeniem. Jeśli w przeszłości wystąpiła utrata włosów, zabieg ten należy wykonywać w trakcie chemioterapii. Czas trwania zabiegu może wynosić od 20 minut do dwóch godzin, w zależności od rodzaju czepka chłodzącego i rodzaju chemioterapii. Pacjenci mogą zostać poproszeni o dokończenie chłodzenia poza jednostką infuzyjną chemioterapii. Inni pacjenci poddawani chemioterapii mogą być leczeni w ciągu dnia.

Wyniki kliniczne

Jedno z badań miało na celu zbadanie związku między empatią a wynikami klinicznymi leczenia zimnem. Uczestniczyło w nim 350 osób, które odbyły standardową wizytę lekarską lub wizytę o podwyższonym standardzie. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz CARE, aby ocenić poziom empatii i interakcji między pacjentem a lekarzem. Wykonali także płukanie nosa w celu zmierzenia poziomu IL-8, markera układu odpornościowego. Wyniki badania wykazały znaczące różnice pomiędzy obiema grupami.

Oprócz unikania bliskiego kontaktu z osobami przeziębionymi, ważne jest częste mycie rąk i wyrzucanie zużytych chusteczek i ręczników. Osoby przeziębione powinny również unikać palenia. Bierne palenie może podrażniać gardło i nasilać kaszel. Pozostanie w domu opóźni powrót do zdrowia po przeziębieniu, ale sprawi, że objawy nie będą się nasilać. Ponadto częste używanie chusteczek higienicznych i mycie rąk pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji i ułatwi powrót do zwykłych zajęć.

Jedno z badań miało na celu określenie, które leki są skuteczne w łagodzeniu objawów i zmniejszaniu ciężkości choroby. Pacjenci w tym badaniu byli oceniani poprzez samodzielne zgłaszanie objawów przeziębienia, jak również objawów zdiagnozowanych przez lekarza. Objawy trwały u nich dłużej niż oczekiwano, co utrudniało wykrycie przyczyny przeziębienia. Do pomiaru objawów kryterialnych wykorzystano standaryzowaną skalę samoopisową (BCS).

Oprócz standardowej terapii przeziębienia, pacjenci z bardziej nasilonymi objawami choroby mogą stosować bardziej zaawansowane metody leczenia. Na przykład, w leczeniu objawów infekcji zatok można stosować spraye do nosa. Te metody leczenia nie zmniejszają jednak ani nie eliminują całkowicie infekcji, ale zmniejszają częstość występowania innych infekcji, takich jak ostre zapalenie oskrzeli, ostre zapalenie ucha i bakteryjne zapalenie płuc. Ponadto aspiryna jest związana z zespołem Reye’a, poważnym zaburzeniem występującym u dzieci.

Skuteczność

W jednym z badań naukowcy stwierdzili, że stosowanie zimna znacząco zmniejszyło natężenie bólu zarówno w grupie pozorowanej, jak i eksperymentalnej. Ponadto, leczenie zimnem znacząco zmniejszyło punktację bólu w obu grupach, bezpośrednio i 10 minut po CTR. Wyniki te są zgodne z wynikami innych badań przeprowadzonych przez Senasa, Ertug i Ulker. Wyniki te pokazują, że stosowanie zimna może zmniejszyć intensywność bólu zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet w różnych warunkach. Oto niektóre korzyści płynące z leczenia zimnem w przypadku różnych rodzajów bólu.

Leczenie zimnem jest powszechnym procesem stosowanym po zbiorach w celu usunięcia szkodników kwarantannowych z owoców cytrusowych. W niektórych przypadkach kraje importujące dopuszczają owoce cytrusowe z konkurencyjnych regionów pod warunkiem, że zostały one poddane obróbce na zimno. W procesie obróbki na zimno owoce są przechowywane w niskich temperaturach przez kilka dni, co ma na celu uwolnienie ich od szkodników. W tym badaniu badano także skuteczność traktowania zimnem owoców pomarańczy odmiany Tarocco pod kątem występowania mączlika. W jednym z badań u uczestników z chorobami autoimmunologicznymi zaobserwowano znaczne zmniejszenie bólu podczas 90-minutowej sesji z zimnym powietrzem. To zmniejszenie bólu pozwoliło im skuteczniej zakończyć terapię. W innym badaniu stwierdzono, że terapia zimnem całego ciała poprawiła sprawność poznawczą i regenerację po ćwiczeniach fizycznych. Ostatecznie terapia zimnem może pomóc w leczeniu wielu schorzeń. A korzyści z niej płynące są warte poznania. Jakie są zatem korzyści z leczenia zimnem? Rozważmy następujące korzyści. Nawet jeśli nigdy nie próbowałeś terapii zimnem, zdecydowanie powinieneś jej spróbować.

Terapia ta może pomóc w zmniejszeniu bólu i obrzęku po zabiegach chirurgicznych. Zmniejsza ona stan zapalny i ból, co pomaga pacjentowi szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania. Terapia zimnem jest często zalecana pacjentom z bólem przewlekłym lub po urazach. Przynosi również ulgę mięśniom poddanym intensywnemu wysiłkowi. Jest ona częstym elementem leczniczej metody RICE. Do krioterapii miejscowej można stosować okłady z lodu lub spray chłodzący. Lodowa kąpiel całego ciała przynosi wiele korzyści.

Koszty

Badania przeprowadzone w 2003 r. przez Uniwersytet Michigan wykazały, że koszty przeziębień wynoszą ponad 40 mld USD rocznie, w tym koszty wizyt lekarskich, utraty produktywności i opuszczonych dni w szkole. Chociaż obecnie koszty te mogą być wyższe, w 2003 roku były one znacznie wyższe. Oprócz utraty produktywności, przeziębienia są przyczyną 200 milionów opuszczonych dni w szkole każdego roku. Z tych powodów leczenie przeziębienia jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych. Poniżej znajdują się wskazówki, które pomogą Ci zarządzać kosztami leczenia przeziębienia.

Na przykład, średni koszt importu gruszek Ya z Chin wynosi 50 centów dziennie. Większa część tego kosztu wynika z kosztów chłodzenia. Koszty chłodzenia w Chinach byłyby ponoszone nawet po dotarciu owoców do USA, zgodnie z wymogami specyfikacji obróbki na zimno. Oszczędności wynikające z wyeliminowania wymogu obróbki na zimno byłyby jednak nieznaczne. Ta sama analiza nie doprowadziłaby do obniżenia kosztów wysyłki.

Zimno jest wywoływane przez wiele wirusów. Firma Amazon może skupić się na kilku szczepach rinowirusów, ponieważ są one najczęstszymi sprawcami choroby. Ponieważ przeziębienia ewoluują w czasie, są bardziej odporne na szczepionki i leki. Pomysł stworzenia leku na przeziębienie, który działałby na wszystkie szczepy jest realny, ale wymagałby bardzo dokładnej diagnostyki. Proste badanie krwi mogłoby dać dokładny obraz wirusa, który wywołuje przeziębienie.

Duża część kosztów związanych z aklimatyzacją do zimna wynika z jej skuteczności. W laboratorium muchy zaaklimatyzowane do zimna są bardziej odporne niż te wystawione na działanie wysokich temperatur, więc program leczenia zimnem może przynieść korzyści tym zwierzętom. Jednak korzyści płynące z aklimatyzacji do zimna mogą być nieistotne w porównaniu z kosztami związanymi z programem leczenia zimnem w warunkach naturalnych. Osoby, które przez dłuższy czas były narażone na działanie niskich temperatur, mogą również podjąć środki łagodzące ich wpływ na zdrowie.