Jak powstaje trzęsienie ziemi? Powtórz wiedzę z geografii!

Jak powstaje trzęsienie ziemi? Powtórz wiedzę z geografii!

Czym jest trzęsienie ziemi?

Trzęsienia ziemi to naturalne zjawisko o sile co najmniej 7 w skali Richtera. Zdarzają się, gdy jedna płyta tektoniczna zmusza drugą do ruchu.

Trzęsienie ziemi to wydarzenie, które ma miejsce w wyniku nagłego uwolnienia energii w skorupie ziemskiej, która tworzy fale sejsmiczne. Fale te przechodzą przez ziemię i wchodzą w interakcje z innymi skałami i glebą, co powoduje drżenie ziemi, budynków i ludzi. Trzęsienia ziemi wywołują również fale Tsunami.

Rodzaje i występowanie trzęsień ziemi

Trzęsienia ziemi to klęski żywiołowe, które mogą zdarzyć się w dowolnym miejscu na świecie. Są one spowodowane nagłym uwolnieniem energii w skorupie ziemskiej, zwykle w wyniku ruchu wzdłuż linii uskoku.

Istnieją trzy rodzaje trzęsień ziemi:

  • Wewnątrzpłytowe trzęsienia ziemi (występują w litosferze ziemskiej)
  • Międzypłytowe trzęsienia ziemi (występują na granicach między płytami tektonicznymi)
  • Trzęsienia ziemi w strefie subdukcji (występują, gdy płyta tektoniczna jest wciskana w ziemię pod inną płytą tektoniczną).

Najczęstszym rodzajem trzęsienia ziemi jest trzęsienie ziemi wewnątrzpłytowe. Stanowią one około 90% wszystkich trzęsień ziemi i występują częściej niż trzęsienia ziemi w strefie międzypłytowej i subdukcji. Są też mniej niebezpieczne niż pozostałe dwa typy, ponieważ zdarzają się mniej głęboko

Co powoduje trzęsienie ziemi?

Powierzchnia Ziemi składa się z ogromnych kawałków zwanych płytami tektonicznymi. Płyty te są w ciągłym ruchu i czasami zderzają się ze sobą, co może spowodować trzęsienie ziemi.

Trzęsienia ziemi mają miejsce, gdy skorupa ziemska pęka lub rozpada się. Może się to zdarzyć, gdy zderzają się dwie płyty tektoniczne lub gdy ciśnienie narasta z wnętrza Ziemi i wypycha się na zewnątrz. Trzęsienia ziemi są zazwyczaj płytkimi zdarzeniami, które mają miejsce mniej niż 10 mil (około 20 kilometrów) pod powierzchnią Ziemi.

Jak trzęsienia ziemi wpływają na kontynenty i ukształtowanie terenu naszej planety

Trzęsienia ziemi to jedna z najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych. Występują, gdy przesuwają się płyty tektoniczne tworzące kontynenty i dno oceanu.

Istnieje mapa, która pokazuje stosunek kontynentu do miejsc, w których w przeszłości miały miejsce trzęsienia ziemi. Mapa pokazuje również, jak trzęsienia ziemi wpływają na teren i mogą powodować tsunami. Przy ognisku trzęsienia ziemi (tak zwane epicentrum) mogą pojawić się również wulkany. Wstrząsy, drgania muszą objąć wtedy obszar wulkaniczny czyli płyty litosfery.

Jak mierzy się trzęsienia ziemi?

Trzęsienia ziemi są mierzone w skali Richtera. Wielkość trzęsienia ziemi zależy od amplitudy wytwarzanych przez nie fal sejsmicznych (magnituda).

Skala Richtera służy do pomiaru trzęsień ziemi. Jest to skala logarytmiczna, która mierzy wielkość trzęsienia ziemi poprzez ilość uwolnionej energii, gdy to się stało. Amplituda fal sejsmicznych wytwarzanych przez trzęsienie ziemi określa jego wielkość. Siłę mierzy się przy użyciu sejsmografu. Potrafi on również wskazać przyczynę geologiczną oraz hipocentrum.

Znaki ostrzegawcze trzęsienia ziemi i jak się na nie przygotować

Aby być przygotowanym na trzęsienie ziemi, musimy zdawać sobie sprawę z pewnych powszechnych oznak, że trzęsienie ziemi ma nastąpić. Te znaki obejmują:

– Nagłe uczucie, że ziemia drży

– Ziemia trzęsie się przez ponad minutę

– Głośny hałas, taki jak grzmot lub ryk przy dużym natężeniu ruchu

– Przedmioty na półkach trzęsą się lub spadają

Lokalizacja i wielkość trzęsienia ziemi

Lokalizacja i wielkość trzęsienia ziemi zależy od wielkości i głębokości trzęsienia ziemi.

Wielkość jest miarą siły trzęsienia ziemi. Do pomiaru tego używa się skali Richtera, gdzie każda liczba całkowita na skali reprezentuje dziesięciokrotny wzrost wielkości. Trzęsienie ziemi o sile 4 byłoby dziesięć razy silniejsze niż trzęsienie o sile 2.

Największe trzęsienia ziemi w historii

Największym trzęsieniem ziemi w zarejestrowanej historii było trzęsienie ziemi w Valdivia z 1960 r., które miało wielkość 9,5 w skali chwili i miało maksymalną intensywność Mercallego XI (skrajną).

Drugim co do wielkości trzęsieniem ziemi było wielkie chilijskie trzęsienie ziemi z 22 maja 1960 r. Trzęsienie ziemi o szacunkowej sile 9,6 wywołało tsunami, które spowodowało szkody tak daleko, jak Hawaje i Japonia.

Powrót na górę