Jak powstaje burza?

Jak powstaje burza?

Burza to nieprzyjemne zjawisko pogodowe możemy zaobserwować zazwyczaj podczas ulew, choć nie są one konieczne. Pioruny i grzmoty, oznaczające burze, tworzą niezwykłe widoki na niebie, które mogą przysporzyć sporo szkód zarówno na przedmiotach, jak i na ludziach, którzy padli ofiarami żywiołu.  Jak powstaje burza? Czy na świecie istnieją obszary, które są szczególnie narażone na zderzanie się mas powietrza? 

Burza, jak powstaje? Ogólna definicja

Burza to nic innego jak zderzenie się ze sobą zimnego i ciepłego powietrza. Przez szybki rozwój chmur burzowych, czyli cumulonimbusów mieszczących się na wysokości około 2 / 3 kilometrów od powierzchni ziemi, a także wilgotny, chłodny wiatr możemy zaobserwować wyładowania atmosferyczne. Burze występują niemal na każdym kontynencie, jednak strefy tropikalne i umiarkowane są szczególnie narażone na ich działanie.

W Polsce możemy zaobserwować burze w ciepłych miesiącach. Przyjmuje się, że te zjawiska pogodowe najczęściej występują u nas pomiędzy kwietniem, a październikiem. Przypominamy, że na naszej stronie znajduje się radar burzowy, który jest niezwykle pomocny w wakacyjnych miesiącach, kiedy występuje owe zjawisko.

Rodzaje burz na świecie

Ze względu na swoją charakterystykę, burze możemy podzielić na dwa rodzaje – wewnątrzmasowe i frontalne. W przypadku pierwszego rodzaju koniecznie zdaje się być dodanie podziału na burze termiczne, inaczej mówiąc – konwekcyjne – oraz adwekcyjne.

Burza wewnątrzmasowa – termiczna

Burza wewnątrzmasowaTen rodzaj burz występuje najczęściej podczas letnich, ciepłych dni. Kiedy ziemia zostaje nagrzana przez słońce, grunt przekazuje część energii do przypowierzchniowej warstwy powietrza. W rezultacie takiego działania, nagrzane powietrze traci swoją gęstość, staje się wyporne i unosi się do góry, przez co ciepło zostaje przekazane dalej. Od tego działania wzięła się wyżej wspominana nazwa burzy. Taki ruch powietrza nazywamy konwekcją, a jego pionową formę – kominem termicznym.

Burza adwekcyjna 

Burza adwekcyjna pojawia się wtedy, gdy na obszar danego terenu dociera powietrze o odmiennych właściwościach. Chodzi tutaj oczywiście o „przywianie” powietrza suchego i zimnego do miejsca, gdzie panuje ciepło i wilgoć. Podczas zetknięcia się ze sobą mas powietrza o odmiennej gęstości pojawiają się prądy wznoszące, które prowadza do rozwoju chmur o budowie pionowej, czyli cumulonimbusów. Takie działanie nazywamy adwekcją – stąd nazwa rodzaju burzy. W wyniku adwekcji pojawia się – już wcześniej poznana konwekcja.

Burze adwekcyjne możemy zauważyć na niebie przez cały rok, jednak najwięcej odnotowuje się ich od wiosny do jesieni. W okresie zimowym ten rodzaj wyładowań atmosferycznych przybiera formę burz śnieżnych.

Burza frontalna 

Burza frontalnaOdmiennym rodzajem zjawisk pogodowych są burze frontalne. Ich nazwa wzięła się z obszaru występowania, bowiem możemy je dostrzec na froncie. Burze frontalne mają swoje podłoże w powietrzu zimnym – polarnomorskim, które wypiera ciepłe powietrze – zwrotnikowe. Zazwyczaj burze frontalne są gwałtowne, mocne, a także dynamiczne. Ich aktywność zależy od stykających się ze sobą mas – im większa różnica temperatury i wilgotności, tym mocniejsza burza.

Towarzyszące burzy pioruny to efekt zderzenia się ze sobą lodu lub wody i wytworzenie ładunku elektrycznego. Pioruny najczęściej można zauważyć pomiędzy chmurami, bądź pomiędzy chmurą a ziemią.

Powrót do góry